Zarząd klubu

Zarząd Klubu EXPERT Jaworzno:

Prezes Zarządu

Michał Bogdański

 

 

Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Marek Baszak

 

 

Wiceprezes Zarządu ds. Wyszkolenia

Grzegorz Rzeszowski

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Łukasz Siódmok

Członek Komisji:

Maciej Piłat 

Członek Komisji:

Kamil Skalski

 

 

 Protokół kontroli działalności klubu za okres 25.04.2017 – 31.12.2020r.