Zarząd klubu

Zarząd Klubu EXPERT Jaworzno:                 

  Prezes Zarządu  

 Przemysław Niedzielski                                 
                    

Wiceprezes Zarządu 

  Marek Baszak      

  

Członek Zarządu                             Członek Zarządu                   Członek Zarządu
Inez Kieliba                                 Mariusz Kot                          Marcin Ociesa


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Łukasz Siódmok

Członek Komisji                 Członek Komisji

Maciej Piłat                          Dariusz Makowski