Zarząd klubu

Zarząd Klubu EXPERT Jaworzno:                 

Prezes Zarządu                                   Wiceprezes Zarządu
Przemysław Niedzielski                     Marek Baszak         

Członek Zarządu                             Członek Zarządu                   Członek Zarządu
Inez Kieliba                                 Mariusz Kot                          Marcin OciesaPrzewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Łukasz Siódmok

Członek Komisji                 Członek Komisji

Maciej Piłat                          Dariusz Makowski