Kurs prowadzącego strzelanie

Towarzystwo Sportowe Temida Zabrze organizuje kurs „PROWADZĄCY STRZELANIE”
wg regulaminu uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie zatwierdzonego przez Zarząd PZSS w dniu 17 listopada 2019r., a wchodzącego w życie z dniem 1.01.2020r.

Termin: 4-5.12.2021r. Początek zajęć godzina 8.00
Miejsce:Strzelnica MOSiR Zabrze ul. Matejki 6
Program -Sprawy organizacyjne: 1 godz.
-Zadania i obowiązki prowadzącego strzelanie: 2 godz.
-Przepisy bezpieczeństwa obowiązujące w sporcie strzeleckim, zasady
obchodzenia się z bronią i zachowania się osób przebywających na strzelnicy:2 godz
-Budowa i działanie pistoletów, rewolwerów, karabinów i strzelb:2 godz.
-Techniki strzelania oraz sposoby przyjmowania postaw strzeleckich:2 godz.
-Metodyka prowadzenia zajęć (trening, zawody) :2 godz.
-Praktyczne prowadzenie zajęć (strzelanie oraz trening bez strzałowy): 3 godz.
-Pierwsza pomoc przed lekarska 4 godz.
Zajęcia poprowadzą wykładowcy zaakceptowani przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zapisy: -Do udziału w kursie zostaną zakwalifikowane osoby które ukończyły 21 lat, posiadają licencję zawodnika lub sędziego, albo trenera,albo mają ukończony inny kurs instruktorski strzelectwa,
-Zapisy przyjmowane są na adres bzyla@wp.pl (Bohdan Żyła) najpóźniej do dnia
1.12.2021r. Informacje dodatkowe tel. 502 324 200
-Ilość miejsc ograniczona do 20 osób.

Koszt: -koszt kursu 400zł.W ramach tej opłaty absolwenci otrzymują
legitymację wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie. Opłaty należy wnosić po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs najpóźniej do dnia 2.12.2021r. przelewem na konto:
Ośrodek Szkoleniowy TEMIDA Zabrze 24 1020 2401 0000 0702 0171 8626
Zabrze 5.10.2021r. Bohdan ŻYŁA -prezes
harmonogram
zgłoszenie