Staż w klubie

Witaj w naszym gronie!

W ramach tego mini poradnika chciałbym Ci przekazać kilka istotnych informacji, żebyś od pierwszych dni wiedział jak funkcjonuje nasz Klub oraz w kolejnych odcinkach dowiesz się jak będzie przebiegała Twoja droga współzawodnictwa i zdobywania pozwolenia na broń palną.

Pierwsze miesiące po przystąpieniu do klubu nakierowane są na wyrobienie odpowiednich nawyków bezpieczeństwa i procedur stosowanych w sporcie strzeleckim, które są wymagane na każdych zawodach i potem do zdania egzaminu na Patent Strzelecki i później starania się o otrzymanie Licencji Zawodnika.

Patent Strzelecki – jest to swoiste „prawo jazdy” na samodzielne używanie broni palnej w sporcie strzeleckim.
Zanim zdobędziesz patent każdą czynność wykonujesz wyłącznie na polecenie instruktora klubu, zaś po otrzymaniu patentu całą obsługę broni i trening wykonujesz sam, oczywiście pod nadzorem instruktora, ale już samodzielnie według własnego harmonogramu treningowego, a nie na jego komendy.

Zdobycie patentu wiąże się z 1-miesięcznym stażem w klubie sportowym oraz zdaniem egzaminu teoretycznego oraz praktycznego przed komisją Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
Żeby przystąpić do egzaminu należy wygenerować wniosek o egzamin na patent w portalu PZSS , następnie wydrukować go i podpisać. Wniosek należy dostarczyć do siedziby klubu celem jego podpisania przez uprawnioną osobę. Z podpisanym wnioskiem  udajesz się na egzamin w wyznaczonym terminie. Na egzamin możesz wybrać się również do innego województwa, pamiętaj jednak o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, opieczętowanego przez Klub wniosku o patent oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za patent.
Badania lekarskie najczęściej można wykonać na miejscu, na godzinę przed egzaminem, jednak trzeba się upewnić, że w danym dniu będzie obecny lekarz medycyny sportowej, nie zawsze taka sposobność istnieje. Badania wykonuje lekarz z uprawnieniami do badań sportowców, aby uniknąć długiej kolejki w dniu samego egzaminu można wykonać je również kilka dni wcześniej u takiego specjalisty i na egzamin przynieść orzeczenie.
Badania lekarskie są płatne.

Jak wygląda egzamin na patent strzelecki ?
W trakcie egzaminu na Patent Strzelecki musisz pokazać egzaminatorom, że potrafisz bezpiecznie posługiwać się bronią, znasz i rozumiesz komendy obowiązujące w sporcie strzeleckim, znasz fakty i przepisy dotyczące sportu strzeleckiego oraz znasz przepisy prawne i karnoprawne związane z posiadaniem i posługiwaniem się bronią palną.
Patent możesz otrzymać na posługiwanie się jedną, dwiema lub trzema kategoriami broni : pistolet, karabin, strzelba. Koszt egzaminu zawsze jest ten sam, warto więc przystąpić do wszystkich kategorii.
Możesz podejść do egzaminu ze wszystkich trzech typów broni w tym samym dniu lub wybrać jeden z typów, jednak aby rozszerzyć później patent będziesz musiał ponownie stanąć do egzaminu.
Również w kontekście późniejszego pozwolenia na broń lepiej mieć patent na wszystkie trzy kategorie (pistolet, karabin, strzelba) aby uniknąć ewentualnych późniejszych problemów z interpretacją przez Policję jakie kategorie broni możemy posiadać. Ustawa o Broni i Amunicji nieco inaczej definiuje kwestie kategorii broni w stosunku do kategorii określonych w Patencie i lepiej zdać egzamin na wszystkie 3 kategorie, aby uniknąć problemów w trakcie procedury administracyjnej wydawania pozwolenia na broń palną.
Sugeruję Ci przygotowywanie się do egzaminu na wszystkie trzy kategorie broni palnej.

Egzamin teoretyczny
Jest to test z pytaniami wyboru oraz pytaniami otwartymi, więc trzeba przysiąść trochę nad teorią, aby zdać ten egzamin.

Dokumenty jakie będą Cię obowiązywały to :
– Ustawa o Broni i Amunicji

-Rozporządzenie MSWiA z 26 sierpnia 2014 (o przenoszeniu, noszeniu oraz przechowywaniu broni palnej)

-Rozporządzenie w sprawie przenoszenia broni i amunicji środkami transportu publicznego

-Rozporządzenie MSWiA z 21 marca 2013 (sprawy administracyjne związane z rejestracją i posiadaniem broni palnej)

-Ogólne zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim

-Ustawa o sporcie

-Rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic

-Materiały o sporcie strzeleckim dostępne na stronie PZSS (rodzaje dyscyplin, rodzaje broni w sporcie strzeleckim, przepisy dot. technicznych parametrów broni i amunicji używanych w każdej z dyscyplin) Pojawiają się również pytania o to jakie warunki ma spełniać ubiór strzelca w różnych konkurencjach, dlatego wskazuję ogólnie „materiały” a nie konkretny dokument.

Jako pomoc dydaktyczną polecam aplikację „NTS Quiz” na telefon/tablet.
Jest to aplikacja-test Nadwiślańskiego Towarzystwa Strzeleckiego, pomaga fantastycznie w nauce zagadnień potrzebnych do patentu.
Potraktuj tę aplikację wyłącznie jako pomoc dydaktyczna, nie ma tam wszystkich zagadnień obowiązujących na teście, dlatego warto skorzystać z dokumentów na naszej stronie klubowej, a aplikację potraktować jako test wiedzy przed samym egzaminem, a nie jako wiarygodne źródło wiedzy wystarczające do zdania egzaminu teoretycznego.

Po pozytywnym wyniku testu przechodzimy do egzaminu praktycznego.

Egzamin praktyczny

Egzamin praktyczny polega na udowodnieniu komisji egzaminacyjnej, że potrafisz posługiwać się bronią palną w sposób skuteczny i bezpieczny.

Egzaminatorzy obserwują każdy Twój ruch i wszelkie przejawy zagrożenia bezpieczeństwa kończą się dyskwalifikacją i oddaleniem egzaminowanego człowieka.
Działasz wyłącznie na ich komendy, tak jak uczyłeś się na treningach stażowych na naszej strzelnicy klubowej.
Strzelamy z rodzajów broni zaznaczonych na wniosku o wydanie Patentu (pistolet, karabin, strzelba).
W ramach oceny tarcz pistoletu i karabinu nie liczą się punkty wystrzelane, ale skupienie przestrzelin.
Ważne, żeby znajdowały się one możliwie najbliżej siebie.
Dlatego bez względu gdzie będą lądowały kule, zawsze celujemy dokładnie w ten sam punkt, w który celowaliśmy przy pierwszym strzale.
Nie korygujemy celu, nie kombinujemy z przestawianiem przyrządów celowniczych !

Komentarz
Chodzi o to, że przyrządy celownicze broni można, a nawet powinno się regulować pod swoje predyspozycje fizyczne/anatomiczne jeżeli uczestniczymy w zawodach i zależy nam na trafianiu w „10”.
Każdy ma inną anatomię i wyniki strzelania z broni niedopasowanej do siebie są bardzo różne.
Dlatego na egzaminie nie ocenia się punktów wystrzelanych, tylko czy potrafisz oddać powtarzalne strzały z określonym skupieniem.
Więcej informacji na temat samej broni palnej oraz techniki strzelania dowiesz się z kolejnego odcinka tego mini poradnika.


Strzelanie na egzaminie przebiega w następujący sposób:

– z pistoletu strzela się z jednej ręki 5 strzałów do tarczy z odległości 25 metrów.
– z karabinu strzela się z pozycji stojącej 5 strzałów do tarczy z odległości 25 metrów
– ze strzelby gładkolufowej strzela się do wyrzuconych w powietrze rzutków (dyski wylatują w linii prostej przed siebie, oddalają się od Ciebie) 5 strzałów, trzeba trafić przynajmniej 2 rzutki.

Dotychczas egzamin praktyczny w województwie śląskim odbywał się na pistoletach i karabinach pneumatycznych (popularnie zwane wiatrówkami) i w związku z tym nieco inne były odległości do tarcz i wymogi skupienia, jednak w innych województwach egzamin przebiegał tak jak na zawodach sportowych, z amunicji sportowej bocznego zapłonu pistolet 25 metrów i karabin 50 metrów kaliber .22 LR oraz strzelbą gładkolufową typu „bock” z amunicją śrutową 12/70 do rzutek.
Z informacji uzyskanych od członka komisji egzaminacyjnej, w dniu 02.12.2017 egzamin w województwie śląskim zostanie przeprowadzony na dotychczasowych zasadach tj: pistolet oraz karabin pneumatyczny z tarczą w odległości 10 metrów, strzelba gładkoflufowa Bock do rzutków odlatujących od strzelca w lini prostej.
W 2017 roku PZSS zaostrzył przepisy dotyczące egzaminów na Patent Strzelecki i dość trudno jest teraz zdać ten egzamin za pierwszym podejściem, jeżeli nie trenuje się sumiennie. Komisje egzaminacyjne nie mają litości 

Dlatego proszę Cię, żebyś poważnie potraktował kwestię stażu i uczestniczył w możliwie największej liczbie treningów, ponieważ strzelectwo, jak zresztą dość szybko się przekonasz, jest sportem, w którym człowiek cały czas się doskonali.
Dłuższe przerwy w treningach powodują znaczny spadek formy. Żeby zdać egzamin za pierwszym podejściem musisz sporo trenować, żeby być w formie i potrafić sprawnie i bezpiecznie posługiwać się bronią palną.
Podsumowując kwestię początków w klubie strzeleckim.
Po wpisaniu Cię w poczet członków, klub zapisuje Cię na listę PZSS (Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego) jako stażystę.
W tym czasie bierzesz udział w kursie obsługi broni palnej i treningach na strzelnicy oraz możesz brać udział w zawodach strzeleckich, jednak Twoje wyniki nie będą liczone do rankingu zawodników, będą jedynie informacją dla klubu i dla Ciebie o zdobytych punktach.
Starty w zawodach przydadzą się również (choć nie są konieczne) do późniejszego otrzymania pozwolenia na broń palną. Dołączając niewymagane komunikaty startów można przyspieszyć pozytywną decyzję lub wpłynąć na ilość sztuk broni, jednak ostatecznie to komendant decyduje czy, kiedy i na ile sztuk broni otrzyma się pozwolenie i promesy (promesa – druk ścisłego zarachowania wydawany przez Wydział Postępowań Administracyjnych Policji razem z pozwoleniem, uprawniający do nabycia broni palnej. Więcej zostanie wyjaśnione w odcinku o procedurze zdobywania pozwolenia). Dlatego warto startować w największej ilości zawodów jeszcze zanim ma się licencję zawodnika.
Po odbyciu minimum 1-miesięcznego okresu próbnego możesz przystąpić do egzaminu na patent strzelecki, jeżeli w naszym województwie termin nie będzie dogodny dla Ciebie, możesz zdać egzamin w innym województwie po zgłoszeniu się do tamtejszego ośrodka egzaminacyjnego.
Egzaminy na Patent Strzelecki organizowane są kilka  razy w roku w każdym z województw.
Termin jest podawany na stronie PZSS, fanpage wojewódzkich związków strzelectwa sportowego oraz pocztą pantoflową wśród członków klubu – kto pyta ten nie przegapi 

Kiedy zdasz egzamin, oczekuj jego nadania. Sprawdzaj swój profil w portalu PZSS, tam ukaże się twój patent, który możesz pobrać w wersji elektronicznej.
Posiadając patent możesz wystąpić teraz do PZSS (za pośrednictwem portalu PZSS) o wydanie licencji zawodnika sportu strzeleckiego.
Wysyłasz swój wniosek o wydanie licencji zawodnika właśnie z portalu w wersji elektronicznej, opłacasz 70 zł na konto swojego klubu.
Klub po zaksięgowaniu się wpłaty zatwierdzi twój wniosek w portalu PZSS i na tym kończy się rola klubu. Wniosek następnie zatwierdzi Prezes WZSS a następnie PZSS.
Licencja po zatwierdzeniu przez PZSS pojawi się w portalu PZSS, identycznie jak wcześniej patent strzelecki. Po kilku tygodniach do klubu dotrze również jej forma plastikowa, którą będziesz mógł osobiście odebrać.


Licencja jest ważna przez rok kalendarzowy (nie rok od wydania!).
Od listopada każdego roku należy złożyć do klubu wniosek w formie elektronicznej (strona klubu-panel zawodnika-wnioski-wniosek o przedłużenie licencji), z odpowiednią ilością startów. Po zaakceptowaniu wniosku przez klub (otrzymasz informację na @), składasz również wniosek w formie elektronicznej o przedłużenie licencji na kolejny rok z tym że ze swojego konta w portalu PZSS.

Pamiętaj, aby klub zatwierdził twoje wnioski nie możesz zalegać z opłatami składek i musisz wnieść opłatę na kolejny rok w określonej wysokości (składki+licencja). W Expercie taka kwota wynosi 430 PLN, W tej kwocie zawarta jest składka członkowska oraz koszt wydania nowej licencji zawodniczej.

Aby utrzymać licencję zawodnika należy w roku kalendarzowym brać udział w zawodach sportowych.
Twoje nazwisko musi pojawić się na oficjalnych komunikatach zawodów zamieszczanych na stronie klubu oraz stronie  ŚZSS lub innego wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego jeżeli brałeś udział w zawodach w innym województwie..
Minimalna liczba startów dotyczy kategorii, w jakich bierzesz udział.


Jedna z kategorii z patentu powinna być Twoją główną kategorią strzelecką, dla przykładu weźmy pistolet…
W ramach głównej kategorii należy wziąć udział w 4 strzelaniach, a w pozostałych kategoriach po 2 strzelania w roku kalendarzowym.
W praktyce trzeba wziąć udział w 2 różnych zawodach, na których będą konkurencje : pistolet bocznego zapłonu, pistolet centralnego zapłonu, karabin, strzelba.
W tym momencie w ramach jednych zawodów organizowanych przez nasz Klub mamy 2 strzelania z pistoletu, jedno strzelanie z karabinu i jedno strzelanie ze strzelby.
Żeby wypełnić obowiązek utrzymania licencji, trzeba uczestniczyć w dwóch takich zawodach, czyli dwie niedziele w roku 

Mam nadzieję, że wystarczająco jasno to opisałem.

Można brać udział w zawodach w całej Polsce, warunkiem musi być oficjalny komunikat zgłaszany do odpowiedniego terytorialnie wojewódzkiego związku strzelectwa sportowego lub PZSS z Twoim nazwiskiem, nie będą się liczyły zawody wewnętrzne w jakimś klubie bez zgłaszanego komunikatu, także trzeba w regulaminie zawsze doczytać dokładnie jaka jest ranga danych zawodów, czy wewnętrzne czy oficjalne zawody z obserwatorem wojewódzkiego związku lub delegatem technicznym PZSS, jeżeli zawodnicy startujący w zawodach kwalifikują się do rankingu Mistrzostw Polski, na co z niecierpliwością czekamy, może to właśnie Ty zmienisz zasady gry

Niektóre kluby organizują zawody „ostatniej szansy”, czyli w grudniu dają możliwość zaliczenia wszystkich kategorii dla ludzi, którzy nie wykonali w danym roku określonej liczby startów.
Wtedy na takich zawodach mamy co najmniej 4 konkurencje pistoletu, 2 konkurencje karabinu i 2 konkurencje strzelby.
Jednak jeżeli spojrzysz na kalendarz zawodów odbywających się w naszym klubie, to zobaczysz, że nie będziesz miał żadnego powodu, żeby jeździć i szukać w innych klubach, w innych województwach możliwości wystartowania w zawodach, wystarczy że pojawisz się na 2-3 zawodach w naszym klubie a uzyskasz minimalną ilość startów potrzebną do uzyskania nowej licencji zawodniczej.

Kwestia pozwolenia na broń palną będzie omawiana szerzej w kolejnych odcinkach, jednak na zakończenie jeszcze jedna, niezwykle ważna informacja.
Pozwolenie na broń palną zostaje wydane w konkretnym celu – będzie nim uczestnictwo w strzelectwie sportowym.
Aby ubiegać się o pozwolenie na broń należy zdać egzamin na patent oraz otrzymać licencję zawodnika, te dokumenty dołącza się do wniosku w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji.
Jeżeli z jakiegoś powodu będąc już licencjonowanym zawodnikiem nie wystąpisz w minimalnej liczbie wymaganych startów w danym roku, nie zostanie przedłużona Twoja licencja zawodnika na kolejny rok i tym samym najprawdopodobniej cofnięte zostanie Ci pozwolenie na broń palną.
Wracamy do nieco dziwnego i enigmatycznego pierwszego zdania tego poradnika – uczestnictwo w strzelectwie sportowym jest obwarowane pewnymi przepisami, których niewypełnienie wiąże się z poważnymi konsekwencjami.
Niespełnienie warunku startów spowoduje najpewniej cofnięcie pozwolenia, konieczność natychmiastowej sprzedaży lub zdeponowania zgromadzonej broni palnej i amunicji w magazynie policyjnym, następnie ponowne staranie się o licencję i ponowne rozpoczęcie procedury uzyskania pozwolenia na broń, czyli kolejne miesiące oczekiwania i setki złotych wydane na ponowne badania i wniosek.
Lepiej wystartować w zawodach na początku roku i „zaliczyć” obowiązkowe starty i potem wybierać sobie dogodne formy współzawodnictwa, niż w listopadzie obudzić się z ręką w nocniku i na gwałt szukać zawodów w różnych klubach w kraju.

Aby się przekonać jak wiele zawodów organizuje klub, wystarczy kliknąć w poniższy link. Możesz zobaczyć jak wiele zawodó organizował klub w 2023 roku. Zawody klubowe z udziałem Obserwatora Technicznego WZSS zaliczane do przedłużenia licencji zawodniczej

….na prawdę jest w czym wybierać i nie trzeba szukać zawodów w innych klubach, chociaż oczywiście jako Klub gorąco zachęcamy do udziału w zawodach organizowanych przez inne ośrodki strzelectwa – zawsze jest to okazja do poznania nowych ciekawych miejsc i ludzi

Łukasz Sitek
zawodnik klubu EXPERT LOK Jaworzno
Grzegorz Rzeszowski – redakcja merytoryczna