Pozwolenie na broń

Procedura wyrabiania pozwolenia na broń palną do celów sportowych

Wyrabianie pozwolenia na broń palną powinniśmy rozpocząć od głębokiej analizy tego, czy rzeczywiście chcemy i jesteśmy gotowi przyjąć na siebie odpowiedzialność za broń palną. 
Jeżeli mamy ochotę uczestniczyć w strzelaniu rekreacyjnym, nie jest konieczne aby posiadać broń w domu na własność. 
Klub wyposażony jest w nowoczesną broń bojową oraz sportową wraz ze wszystkimi potrzebnymi akcesoriami, również pasy i kabury/wieszaki do strzelań dynamicznych. 
Nie ma konieczności zdobywania pozwolenia na broń, jeżeli nie mamy potrzeby brania udziału w rywalizacji i w samodoskonaleniu strzeleckim.

Własna broń palna jest nie tylko przywilejem, ale również wielką odpowiedzialnością. 
Na posiadaczu ciąży całkowity obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, które są w jego otoczeniu, dlatego broń przechowywana musi być w szafach pancernych lub sejfach co najmniej klasy S1, czyli takich, w jakich przetrzymuje się dokumenty urzędowe niejawne o klauzuli „tajne”.
Broń oraz amunicja powinna być tam trzymana i wyciągana wyłącznie w celu zabrania ze sobą na strzelnicę. 
Najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych rodzin i odwiedzających znajomych, w szczególności osób małoletnich, które nie rozumieją jeszcze śmiertelnego zagrożenia związanego z zabawą bronią palną. 
W przepisach prawnych również znajdziemy informację, że broń palną można użyczać tylko innym osobom z pozwoleniem. Można oczywiście zademonstrować koledze (bez pozwolenia) naszą kolekcję, ale musimy mieć cały czas tę broń pod kontrolą i pamiętać, że to my za nią odpowiadamy.
Strzelanie odbywa się wyłącznie na profesjonalnych strzelnicach…tak dla uściślenia dodajmy 🙂 

Przekazanie (tzn. tracimy nad bronią kontrolę) naszej osobistej broni palnej osobie trzeciej może odbyć się wyłącznie w trybie użyczenia, zatem osobie posiadającej odpowiednie tożsame uprawnienia (sportowiec nie może kolekcjonerowi pożyczyć pistoletu sportowego). Jedyny wyjątek stanowi sytuacja, kiedy posiadamy uprawnienia prowadzącego strzelanie i zabierzemy kolegów na strzelnicę i pod naszym nadzorem będą mogli odbyć strzelanie z naszej broni. 
W domu broń i amunicja spoczywa w zamkniętym sejfie, klucze do sejfu nadzorujemy 24/7/365(6).
Jeżeli chcesz nosić broń przy sobie na ulicy, musisz zawsze zadbać aby była ona w ukryciu przy ciele. Przepisy określają to jako „noszenie w sposób możliwie skryty”, co wymusza nie do końca swobodny styl ubioru również w upalne dni. 
Broń musi być cały czas zasłonięta przez ubranie, odpadają koszulki nieodpowiedniej długości czy spodnie dresowe bez paska do którego można przyczepić kaburę.

Ciekawy wątek poruszył jeden z moich znajomych. 
Otóż należy on do klubu strzeleckiego, zdał egzamin i otrzymał Patent, jest zawodnikiem licencjonowanym, ale nie zdecydował się na rozpoczęcie procedury wyrobienia pozwolenia na broń. 
Kiedy zapytałem dlaczego nie zdecydował się, odpowiedział, że nie jest gotowy przyjąć takiej odpowiedzialności, w klubie ma broń dostępną w każdym momencie, strzelnica otwarta jest codziennie, więc nie widzi potrzeby starania się o zakup własnej broni. 
Dodatkowo trzeba mieć świadomość, że wyrobienie pozwolenia powoduje, że jako obywatele jesteśmy stale prześwietlani przez wszystkie uprawnione organy państwa. 
W trakcie kontroli drogowej policjanci otrzymują informację, że jesteśmy posiadaczami broni i mają prawo za każdym razem skontrolować, czy mamy ją przy sobie i czy mamy ze sobą legitymację posiadacza broni (zabierając broń lub amunicję mamy obowiązek posiadać przy sobie dokument uprawniający nas do posiadania broni). 
W przypadku różnych dużych państwowych uroczystości może nastąpić częściowy lub całkowity zakaz noszenia i przenoszenia broni na określonym terenie i to na nas spoczywa obowiązek doinformowania się w tym zakresie. 
Takie ograniczenie nastąpiło na przykład w lipcu 2016 roku w ramach Światowych Dni Młodzieży oraz Szczytu NATO. 
Zakaz obowiązywał niespełna 1 miesiąc, dotyczył noszenia i przenoszenia, również rozładowanej broni, jak również kupowania broni i amunicji, którą potem trzeba było ze sklepu przenieść jakoś do domu. 
Można było jedynie pojechać na strzelnicę i na niej postrzelać z dostępnych na obiekcie egzemplarzy. 
Złamanie takiego zakazu może skończyć się aresztem lub grzywną….i wiele innych niedogodności, bo policja może wnioskować o ponowne badania psychologiczne czy jesteśmy zrównoważeni, czyli kolejne koszty… 
Choć oczywistym jest, że powinniśmy przestrzegać ograniczeń prędkości, to jednak różne mandaty czy sploty nieszczęśliwych zdarzeń prawnych mogą nas pozbawić tego przywileju i pieniądze wydane na badania i całą procedurę przepadną, jeżeli popełnimy przestępstwo karnoskarbowe na przykład, o które w gigantycznym gąszczu przepisów nietrudno kiedy prowadzi się swoją firmę i jest się odpowiedzialnym również za skutki działań naszych pracowników…

Jeżeli jednak zdecydujesz, że chcesz być posiadaczem broni palnej, pozostaje Ci wypełnić kilka formalności, aby móc złożyć podanie w odpowiednim WPA Policji.

ZACZYNAMY!


Po pierwsze broń otrzymuje, zgodnie z Ustawą o Broni i Amunicji, osoba niezagrażająca sobie i innym oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie wydaje się w określonym celu, mówi o tym artykuł 10 w/w ustawy.


Wyróżnia się tu następujące cele :

 • do ochrony osobistej – otrzymują wyłącznie osoby ze stałym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia. Z lektury forów można wyczytać, że takie pozwolenie mają problem otrzymać policjanci wydziałów kryminalnych przechodząc na emeryturę, zatem umówmy się – szkoda czasu aplikować z tego powodu, chyba że na Twoje życie zostały przeprowadzone jakieś zamachy i jesteś w stanie udowodnić, że jesteś nadal realnie zagrożony…
 • do celów sportowych – członkowie klubów i instytucji uprawnionych do rywalizacji sportowej, zrzeszonych w jedynym w Polsce związku jakim jest Polski Związek Strzelectwa Sportowego i wypełniających warunki określone przez PZSS. 
  Te warunki to zrzeszenie macierzystego klubu w PZSS, ale również ważność naszej licencji zawodniczej na każdy następny rok kalendarzowy, co jest obwarowane odpowiednią ilością startów w zawodach. Szerzej opisałem ten wątek w artykule „współzawodnictwo”.
 • do celów kolekcjonerskich – jeżeli po prostu lubisz mieć broń i chcesz ją mieć, żeby na nią patrzeć i czasami postrzelać na strzelnicy, ale nie chcesz brać udziału w zawodach i udawać sportowca, wtedy możesz zostać kolekcjonerem broni palnej. 
  Część osób starających się o pozwolenie składa wniosek równocześnie jako sportowiec i jako kolekcjoner.
  Kolekcjoner może wyłącznie przenosić broń (rozładowaną w pudełku lub rozładowaną w kaburze przy ciele, oczywiście w sposób skryty). Nie wolno mu nosić broni (nosić przy ciele, załadowanej z podpiętym magazynkiem, mówiąc krótko – nie może chodzić z załadowaną „klamką” po ulicy).
 • Do celów łowieckich – największa w Polsce grupa osób posiadających broń palną. 
  Aby starać się o ten rodzaj pozwolenia trzeba być członkiem koła łowieckiego, uczestniczyć w życiu koła i z tego co pamiętam staż trwa tam ok. 18 miesięcy. 
  Najczęściej są to pokoleniowo powiązani członkowie w ramach jednej rodziny, broń przekazywana jest z dziada pradziada i nowe pokolenie od małego dziecka przyzwyczajane jest do obyczajów, obchodzenia się i do obecności broni palnej w swoim domu.
 • Do celów pamiątkowych – jeżeli dziadek zapisał Ci w testamencie drogocenny legalnie posiadany karabin z drugiej wojny światowej, a Ty stałeś się legalnym spadkobiercą po jego śmierci, wówczas najłatwiej będzie Ci wystąpić o pozwolenie do celów pamiątkowych i tym samy staniesz się legalnym posiadaczem zabytkowej broni po Twoim dziadku. 
  Jeżeli natomiast dziadek posiadał karabin nielegalnie wg dzisiejszych przepisów, czyli bez pozwolenia, to raczej szanse są zerowe aby udało Ci się tę broń odziedziczyć. 
  Policja najprawdopodobniej zarekwiruje nielegalny „spadek” i przekaże do muzeum lub, co zdarza się najczęściej, odda na przetopienie do huty.
 • Do celów szkoleniowych – jasna sprawa – wszelkiego rodzaju firmy szkolące, strzelnice i instytucje szkolące osoby, które posługują się bronią palną.
 • Do celów rekonstrukcji historycznych- broń, która nie została pozbawiona cech użytkowych, ale technicznie została przerobiona do używania tylko i wyłącznie amunicji hukowej i używana jest w ramach rekonstrukcji lub pokazów grup zbrojnych czy rekonstrukcyjnych również wymaga, aby jej użytkownik posiadał pozwolenie do jej posiadania i użytkowania. 
  Choć amunicja tzw. ślepaki jest bezpieczna dla otoczenia, to jednak domniemuje się, że stosunkowo łatwo taką broń przerobić własnymi siłami na w pełni sprawną broń bojową. Z tego powodu jej użytkowcy pozostają pod ścisłym nadzorem służb i muszą starać się o pozwolenie.
 • Do celu ochrony osób i mienia – pozwolenie dla grup zbrojnych ochrony w oparciu o licencję ochrony 2 stopnia, czyli pełniących służbę w ciągłym zagrożeniu. 
  Są to na przykład ochroniarze VIP-ów, konwojenci pieniędzy i rzeczy wartościowych czy straż bankowa itp.

W naszym przypadku będziemy omawiali wyłącznie rozdział dotyczący pozwolenia na broń do celów sportowych.

Starania o takie pozwolenie może rozpocząć osoba, która odbyła min. 3 miesięczny staż w klubie strzeleckim zrzeszonym w PZSS, następnie zdała egzamin przed komisją PZSS i otrzymała Patent Strzelecki. 
W oparciu o Patent wystąpiła o wydanie Licencji Zawodnika strzelectwa sportowego i otrzymała taką licencję.
Posiadając takie uprawnienia rozpoczynamy dalszą procedurę.

Badania lekarskie i psychologiczne 

Orzeczenie lekarskie oraz orzeczenie uprawnionego psychologa jest niezbędne do rozpoczęcia przez WPA procedury sprawdzania nas jako praworządnych obywateli. 
Na stronie WPA Katowice znajdziesz listę lekarzy i psychologów, którzy posiadają uprawnienia honorowane przez policję do orzekania o stanie zdrowia osób wnioskujących. 
Orzeczeń nie wydają dowolni lekarze i psychologowie, obowiązuje wyłącznie lista WPA i na końcu dokumentów jest pieczęć lekarza i psychologa z numerami uprawnień do weryfikacji przez urzędnika. 
Badania innych lekarzy i psychologów są odrzucane – warto skontrolować ośrodek zdrowia, w którym chcemy wykonać badania, aby nie było nieporozumień albo żebyśmy nie zostali oszukani.
Nie chcę tutaj polecać konkretny ośrodek z nazwy, zatem po prostu polecam Ci taki ośrodek, gdzie wszystkie badania po uprzednim umówieniu się wykonasz w 3-4 godziny w jednym budynku. Jeżeli koniecznie chcesz wiedzieć gdzie, dowiedz się pocztą pantoflową od innych klubowiczów, znamy takie fajne ośrodki medyczne 🙂
Na badania przychodzimy wyspani, wypoczęci, bez objawów chorobowych – to pierwsze pytanie na teście. 
Jeżeli odpowiesz, że nie czujesz się dobrze, to nie zostaniesz dopuszczony do badań i testów. 
Zatem – wysypiamy się i idziemy wtedy, kiedy jesteśmy zdrowi i potrafimy logicznie myśleć !

Blok testów psychologicznych

Ta część badań ma za zadanie sprawdzić Twoje IQ, ale nie chodzi tu o wyznaczenie ilości punktów, tylko sprawdzenie czy potrafisz znajdować prawidłowości w otaczającym Cię świecie. 
Nie powinienem zapewne zdradzać zbyt dużo szczegółów, ale ogólnie chodzi o znajdowanie prawidłowości jaka figura pasuje do danego obrazka czy jaka liczba ma sens w danym ciągu cyfr. Zadania są rozwiązywane na czas, wiec sprawdza się też czy potrafisz podejmować racjonalne decyzje pod presją czasu…i tego czasu wcale nie jest dużo, wręcz powiedział bym odpowiada się na zasadzie „wiem, albo nie wiem”.

Druga część testu to rozbudowany kwestionariusz osobowościowy.

W pytaniach krzyżowych sprawdza się delikwenta jaka jest jego osobowość, czy nie ma w jego zachowaniu jakichś niepokojących pierwszych objawów chorób psychicznych, które mogą potem zagrażać bezpieczeństwu kandydata i osób postronnych.
Warto też pisać prawdę, ponieważ dziwnie wygląda, kiedy w pierwszym pytaniu napiszesz, że nie pijesz alkoholu, a w 45 pytaniu odpowiesz, że „lubię napić się piwa raz w miesiącu”….no to pijesz czy nie pijesz ??? 
Tak właśnie działają pytania krzyżowe – pytanie zadane na końcu chociaż pozornie jest inaczej sformowane, to pyta dokładnie o to samo co pytanie nr 5. 
Jak zaczniesz kłamać, to sam wpadniesz w którymś momencie.

Umówmy się – zdrowy na umyśle, dojrzały emocjonalnie człowiek pije sporadycznie alkohol (chyba, że świadomie postanowił być abstynentem całkowitym, oczywiście tak może być), nie stroni od innych ludzi (mimo, że może być introwertykiem, to każdy potrzebuje spotkania z innymi ludźmi od czasu do czasu) i potrafi podejmować racjonalne decyzje, jest w stanie w momencie wyższej konieczności ryzykować swoje życie dla innych (choć nie ma obowiązku tego robić), a na co dzień swoje napięcia i problemy potrafi rozładować przez hobby czy medytacje, a nie bicie innych ludzi. Normalny człowiek miewa czasami chwile euforii i chwile ciężkiego doła, ale nie dzieje się to nagle bez przyczyny tylko w wyniku sukcesów prywatnych czy zawodowych oraz w przypadku porażki, czy śmierci bliskiej osoby. 
Jeżeli jesteś normalnym, zwykłym człowiekiem, nie ma obawy o zaliczenie testu psychologicznego.

Po testach psychologicznych następuje konsultacja z psychiatrą, choć nie jest to obowiązkowa procedura. Ostateczne zdanie ma lekarz orzecznik i wszelkie badania wykonywane są na jego polecenie. Niekiedy o konsultację psychiatryczną może wnioskować psycholog, jeżeli uzna ze do wystawienia orzeczenia psychologicznego taka konsultacja jest niezbędna.
W luźnej rozmowie psychiatra wypytuje o choroby psychiczne, które występowały u Ciebie i w Twojej rodzinie, czy jesteś uzależniony od jakichś substancji, zapewne słucha uważnie logiki Twojej wypowiedzi i orientowania się w czasoprzestrzeni (który to mamy dzisiaj dzień? – padnie pytanie przy wypisywaniu dokumentów, chociaż jesteś kolejnym pacjentem w kolejce 🙂 ).
W przypadku braku symptomów choroby psychicznej i uzależnień otrzymujesz pozytywną opinię i wracasz do psychologa orzecznika. 
Wydaje on orzeczenie, że jesteś zdolny i przebadany psychologicznie i psychiatrycznie, aby posiadać broń palną.

Kolejny gabinet w maratonie lekarskim to okulista – wiadomo, trzeba widzieć gdzie się strzela.
Jeżeli nie występują schorzenia, które dyskwalifikują Cię jako strzelca (okulary nie są takim problemem, który miałby dyskwalifikować), wtedy z opinią okulisty lądujesz u lekarza ogólnego.


Lekarz ogólny – orzecznik


W ramach tej wizyty wykonywane jest EKG, sprawdzające wady serca i inne zlecone przez niego badania. 
Wady serca mogą być przyczyną niebezpiecznych omdleń czy chwilowych utrat świadomości/przytomności, są to bardzo niebezpieczne sytuacje na zawodach, kiedy pod wpływem emocji mając w reku broń palną możesz zrobić krzywdę sobie lub innym. Tak samo jest z chorobami układu nerwowego, które mogą ujawniać się pod wpływem stresu. Celem badań jest wykluczenie tych schorzeń.
Lekarz zbiera również wywiad z przeszłości, jakie duże urazy, hospitalizacje czy inne poważne zabiegi się odbywało, jaki był wynik leczenia itd….wszystko prowadzi do stwierdzenia, że jesteśmy zdrowi, nie mamy problemów z układem ruchu, wzroku, nie mamy żadnych uzależnień i innych problemów zdrowotnych, które mogły by nas zdyskwalifikować jako zawodnika strzelectwa z własną bronią .

Całkowity koszt : 200 zł orzeczenie psychologa + 200 zł orzeczenie lekarza = 400 zł / 4 godziny

Wychodzimy szczęśliwi, że możemy występować o pozwolenie.

Pora na „Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych”, skierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji przez ręce naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych.


Wniosek takowy należy pobrać ze strony Policji Śląskiej „Wniosek o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych” lub wzór z komentarzem z naszej strony Expert LOK Jaworzno. 
W tym wniosku zaznaczamy jaką ilość sztuk broni chcemy posiadać z podziałem na kategorie lub można przekreślić te punkty wyszczególniające i wnioskować o „łączną liczbę egzemplarzy broni w ilości XY”. 
Sugeruję Ci drugie rozwiązanie, ponieważ jeżeli zostanie Ci przydzielona określona ilość sztuk w danej kategorii, to do zmiany tej ilości konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę decyzji w zakresie ilości i podziału ilości broni na kategorie. Taka zmiana jest co prawda darmowa, ale wiąże się z koniecznością ponownego składania wniosku i oczekiwaniem ok. 1 miesiąca na decyzję WPA.

Łączna ilość sztuk broni oznacza, że otrzymasz pozwolenie na przykład na 6 sztuk broni i będziesz mógł zakupić broń palną dowolnego kalibru zgodnie z własnymi preferencjami, oczywiście broń mieszczącą się w ramach sportu strzeleckiego i naszego pozwolenia (nie kupisz armaty czy pistoletu maszynowego).
Na koniec komentarz z doświadczenia osobistego. 
Jako początkujący zawodnik, będąc 1 rok w klubie wnioskowałem o przydzielenie mi łącznie 8 sztuk broni. Patrząc na dyscypliny, w których trenowałem i chciałem startować w zawodach było to dla mnie jak najbardziej uzasadnione. 
Wyliczyłem sobie następująco : pistolet sportowy .22LR, pistolet sportowy 9mm z profilowaną rękojeścią, pistolet 9mm do IPSC (bojowy zgodny z przepisami IPSC), karabinek .22LR, karabinek 5,56 NATO do IPSC, karabin precyzyjny kalibru .308 (strzelanie długodystansowe), strzelba gładkolufowa bock (do konkurencji trap) oraz strzelba gładkolufowa półautomat do IPSC. 
Niestety WPA nie udziela pozwoleń według „życzeń” przyszłego posiadacza, zaświadczenie klubu o trenowaniu wyżej wymienionych konkurencji oraz starty w zawodach nie wystarczyły, kilka dni po złożeniu wniosku o pozwolenie otrzymałem pismo od naczelnika WPA, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi wnioskowanych 8 sztuk broni muszę przedstawić dodatkowe dowody, że jestem strzelcem i biorę udział w strzelectwie. 
Ostatecznie otrzymałem od WPA Katowice pozwolenie i promesy na 6 sztuk broni. 
Jednak pozytywna strona jest taka, że po wykupieniu wszystkich promes można starać się o rozszerzenie ilości sztuk broni i z informacji od starszych kolegów wiem, że nie ma z tym żadnego problemu. 
Zatem wnioskujemy, czekamy na obrót sprawy (ewentualnie reagujemy na pisma), otrzymujemy pozwolenie i promesy, wykupujemy wszystkie egzemplarze broni z promes i potem wnioskujemy o rozszerzenie – tak przebiega w największym skrócie procedura.

Ciekawą kategorią jest broń czarnoprochowa. 
Mimo, że repliki broni oraz egzemplarze wykonane przed 1885 rokiem nie podlegają pozwoleniu na broń, to podlegają mu nowoczesne egzemplarze broni czarnoprochowej. 
Gdybyśmy chcieli „na całego” uczestniczyć w turniejach czarnoprochowych, warto również zatroszczyć się, aby pozwolenie zawierało kategorię takiej broni współczesnej konstrukcji, inaczej albo nie będziemy mogli zakupić takiej broni, albo będziemy musieli rozpoczynać całą procedurę pozwolenia od nowa, razem z badaniami lekarskimi i opłatą skarbową, razem 642 zł. 
Nie musimy od razu kupować sztucera, wystarczy że będziemy mieli pozwolenie na ten typ i może kiedyś nam się przyda, a nic dodatkowo nas to nie kosztuje.

Dalsza część wniosku to nasze osobiste uzasadnienie, dlaczego chcemy posiadać broń.
Na pewno warto wpisać tę ważną przyczynę posiadania, czyli bycie praworządnym, zdrowym psychicznie i niezagrażającym sobie i otoczeniu zawodnikiem klubu Expert LOK Jaworzno, w ramach którego biorę udział we współzawodnictwie.
Warto napisać dlaczego potrzebuję swoją broń, bo przecież klub ma broń i można strzelać z klubowej, ale żeby zdobywać dobre wyniki i brać udział we współzawodnictwie na wysokim poziomie, konieczne jest nabycie broni, która będzie idealnie do nas pasowała, odpowiadała naszym cechom fizycznym i pozwalała na codzienny trening bezstrzałowy, który jest podstawą dla strzelca chcącego zdobywać nagrody w zawodach. 
Zatem broń klubowa, z której strzelają wszyscy i w przyrządach której wszyscy majstrują non stop nie jest w stanie pozwolić nam na swobodny trening i zdobywanie wysokich wyników, a skoro jesteśmy sportowcami to zależy nam na zdobywaniu coraz lepszych rezultatów w zawodach.
Ponadto wyposażenie do broni klubowej jest również bardzo ważne. 
Nie możemy kupować oprzyrządowania za duże pieniądze (lunety, przyrządy celownicze, kolimatory) do broni, która jutro może zostać decyzją zarządu sprzedana i zastąpiona inną, niekompatybilną z naszymi akcesoriami, dlatego chcemy mieć pewność, że możemy na równych zasadach ćwiczyć i brać udział w zawodach na własnej broni z potrzebnymi akcesoriami.

Warto dopisać, że chce się brać udział w zawodach nie tylko w ramach Klubu, dlatego w niektórych dyscyplinach praktycznie niemożliwe jest startowanie bez własnej broni, natomiast klub nie jest w stanie zakupić broni dla wszystkich klubowiczów do wszystkich dyscyplin i konkurencji strzeleckich (klub również dysponuje ograniczoną przez WPA ilością promes, nawet gdyby budżet na to pozwalał, to i tak nie zakupi tyle broni ile chce, tylko na ile otrzyma zgodę….)
Mało który klub na przykład posiada sekcję strzelectwa długodystansowego, broń i jej wyposażenie jest drogie, a amunicja jeszcze droższa jeżeli korzystamy z amunicji użyczonej. 
Trenowanie bez własnej broni strzelectwa długodystansowego jest praktycznie niemożliwe, a wyjazdy na takie zawody może się odbyć wyłącznie z kimś, kto posiada taką broń. 
Dlatego warto dopisać, że potrzebujemy broń, aby móc swobodnie brać udział w dyscyplinach sportowych nie tylko w macierzystym klubie, ale również w innych klubach na terenie naszego kraju.

W uzasadnieniu można dopisać gdzie będzie broń przechowywana, czyli że zakupię sejf klasy S1, który zostanie zainstalowany w mieszkaniu pod adresem………….może to przyspieszyć procedurę, ponieważ jednym z punktów oceny wniosku jest odpowiedź na pytanie czy posiadamy stałe miejsce zamieszkania i spełniamy warunki do przechowywania takiej broni w sposób bezpieczny. 
Stan faktyczny skontroluje policjant dzielnicowy, który umówi się z nami na rozmowę i później po rejestracji pierwszej sztuki ponownie przyjdzie zobaczyć czy posiadamy taki sejf i czy broń jest właściwie przechowywana, jednak samo wpisanie do wniosku już dostarcza urzędnikom stosownych informacji, czyli ułatwia i przyspiesza im pracę.
W materiałach, które znalazłem w internecie koledzy wskazują, że warto również zawrzeć klauzulę, że „w przypadku pozytywnej decyzji odstępuję od prawa wglądu w akta sprawy”. 
Jako wnioskujący mamy prawo kontrolować akta sprawy w trakcie procedury i organ wydający może nas poinformować, że możemy przed wydaniem pozytywnej decyzji zerknąć sobie w akta…..co wydłuży czas otrzymania pozwolenia o kolejne dni korespondowania z WPA za pomocą poczty, więc jeżeli decyzja jest pozytywna, to zrzekamy się prawa wglądu i chcemy tylko otrzymać decyzję pozytywną.

Teraz pora na opłatę skarbową. 
W 2017 roku opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na broń palną wynosi 242 zł i jest płatna przelewem na konto Urzędu Miasta w Katowicach lub w kasie Urzędu Miasta.
Dołączamy do teczki dowód wpłaty/przelewu.

Teraz pora zdobyć zaświadczenie z Klubu Strzeleckiego.
Umawiamy się z przedstawicielem Zarządu Klubu w biurze, zabieramy ze sobą Patent i Licencję Zawodnika.
Klub wystawia nam potwierdzenie, że jesteśmy zawodnikiem klubu (czyli że zapłaciliśmy składkę i bierzemy czynny udział w życiu klubu), że mamy Patent o numerze XY oraz Licencję Zawodnika o numerze XY. 
Klub poświadcza, że zawodnik trenuje i startuje w zawodach (jeżeli startuje, a powinien przecież, skoro chce mieć broń 🙂 ) oraz że jest wielokrotnie obserwowany/prześwietlony przez klubowiczów i zdolny posiadać własną broń do celów sportowych.
Pieczęć i podpis Zarządu.

Do naszej teczki muszą jeszcze zostać złożone kopie Patentu i Licencji. 
Można albo wykonać kopię samodzielnie i okazać oryginały urzędnikowi w WPA, który potwierdzi „za zgodność z oryginałem” lub można za 15 zł uzyskać uwierzytelnioną kopię u notariusza, adwokata lub radcy prawnego. 
Prawnik wykonuje na miejscu kserokopie, które pieczętuje i opisuje „zgodność z oryginałem”. Stawka po 7.5 zł za stronę A4, więc 15 zł razem.
Mając uwierzytelnione kopie oddajemy je urzędnikowi w WPA, są to dokumenty potwierdzające nasze umiejętności oraz ważną przyczynę posiadania broni palnej.

Ostatnim i niewymaganym (ale bardzo oczekiwanym przez WPA) załącznikiem mogą być komunikaty zawodów, gdzie na liście wypisane jest nasze imię i nazwisko potwierdzające starty w dyscyplinach.
Kluby wydają dwa komunikaty – jeden wewnętrzny, w którym znajdują się wszystkie osoby, które wzięły udział w konkurencjach strzeleckich. W tym komunikacie znajdziesz się, jeżeli jeszcze nie miałeś licencji zawodnika, ale już startowałeś w zawodach.
Drugi komunikat jest oficjalnym podsumowaniem zawodów dla PZSS, wpisuje się tam jedynie zawodników licencjonowanych, zatem znajdziesz się w nim od momentu, kiedy startowałeś z licencją zawodnika.
Do podania dołączamy wszystkie możliwe papiery, którymi chcemy się pochwalić, nawet dyplomy z niezobowiązujących „Walentynkowych Turniejów Strzeleckich” czy innych okolicznościowych zawodów typu „10 Strzałów Ku Chwale Ojczyzny”. 
Chcemy przekonać tymi dokumentami naczelnika WPA, że już na całego wciągnął nas sport strzelecki i potrzebujemy broni palnej, żeby móc pokazać kto jest the best 🙂

Fotografie 3×4 cm
Można dołączyć do wniosku, ale można też donieść kiedy otrzymamy pozytywną opinię.

Fotografie bez nakrycia głowy potrzebne są do wydania Legitymacji Posiadacza Broni.
Potrzebne są 2 szt lub 3 szt jeżeli równocześnie wystąpimy o dopuszczenie – szerzej o dopuszczeniu do broni dalszej części artykuł.

Komplet dokumentów składamy w Wydziale Postępowań Administracyjnych w Wojewódzkiej Komendzie Policji (lub przesyłamy pocztą).

Procedura uzyskiwania pozwolenia na broń ma na celu zweryfikowanie nas jako praworządnych obywateli, zdrowych i odpowiedzialnych, którzy nie stanowią zagrożenia dla siebie, innych ludzi oraz porządku publicznego.
Problemy z procedowaniem wniosku najczęściej dotyczą naszej przeszłości, bo oczywiście wniosek o pozwolenie można składać wyłącznie jako osoba niekarana umyślnym przestępstwem.
WPA często przeciąga wydanie wniosku, jeżeli znajduje jakieś przesłanki, że nie jesteśmy takim wspaniałym obywatelem…
Doświadczeni koledzy często wspominali o problemach z mandatami z przeszłości. 
Każda sprawa oczywiście rozpatrywana jest indywidualnie, ale jasnym jest, że inaczej w statystykach wygląda osoba, która ma jeden mandat za niezapięte pasy w swojej karierze kierowcy niż osoba, która ma 5 mandatów za prędkość, 3 za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i jeden za dziką imprezę nocną w osiedlowym mieszkaniu.
Ogólnie – nie ma się co przejmować. 
Jeżeli nie nagrabiliśmy sobie i jesteśmy zdrowi, nie powinno być problemów.
Wniosek procedowany jest ok 4 tygodni. 
W międzyczasie odwiedza nas funkcjonariusz policji – dzielnicowy, który ma za zadanie zrobić wywiad środowiskowy. 
Rozmawia z nami o sprawach zawartych we wniosku, po co nam broń, jak się sprawujemy, czy nie bijemy żony i dzieci itd…..
Dzielnicowy kończy wizytę z pozytywną opinią, którą przekazuje do WPA i czekamy na pozwolenie.

Decyzja pozytywna, co dalej ?

Jeżeli WPA uznało, że możemy być posiadaczami broni, to wydaje decyzję o przyznaniu prawa do posiadania broni – czyli mityczne „pozwolenie na broń”, które wygląda bardzo niepozornie. Jest to druk A4 z kilkoma zdaniami uzasadnienia i zwrotem „pozwalam na posiadanie….” 
Pozwolenie WPA wysyła pocztą, ale czasami jest możliwość odbioru pozwolenia osobiście w WPA, co przyspiesza sprawę o kilka dni. 
Mając już pozwolenie w ręce możemy udać się do WPA ponownie, tym razem by złożyć wniosek o promesy na zakup broni (17 zł za każdą promesę), które możemy odebrać po kilku dniach przy kolejnej wizycie w WPA.

Promesa to druk ścisłego zarachowania, ważny z naszym aktualnym dowodem osobistym, uprawniający do nabycia broni palnej.
Promesę oddaje się w sklepie lub osobie sprzedającej nam używaną broń w trakcie jej zakupu.

Od momentu odebrania broni (dokładniej zakupu) mamy obowiązek do 5 dni KALENDARZOWYCH ! zgłosić się z dokumentem zakupu (fakturą lub umową zakupu używanej broni od osoby prywatnej) potwierdzającą nabycie do WPA w celu zarejestrowania zakupionej sztuki broni. 
Stosowny wpis pojawi się w legitymacji posiadacza broni oraz w dokumentach i systemie komputerowym policji. 
Jeżeli kupowaliśmy pierwszą w życiu sztukę broni, to przy tym pierwszym zarejestrowaniu w WPA otrzymamy czerwoną książeczkę, czyli Legitymację Posiadacza Broni, w której ta nowa i kolejne zakupione egzemplarze zostaną wpisane.
Od tej chwili policjanci będą informowani przy każdej rutynowej kontroli drogowej lub „wylegitymowaniu”, że jesteśmy posiadaczami broni palnej.
Jeżeli zabieramy ze sobą broń lub amunicję poza obszar domu/posesji, mamy obowiązek mieć przy sobie legitymację posiadacza broni. Brak takiego dokumentu w trakcie kontroli skutkuje karą grzywny.
Jeżeli chcemy w sklepie kupić amunicję do naszej broni – każdorazowo musimy sprzedawcy okazać legitymację posiadacza broni. Sprzedawca sprawdzi dane w legitymacji i jeśli wszystko będzie w porządku sprzeda nam amunicję.
Jeżeli z jakiegoś powodu zmienimy dowód osobisty, należy niewykorzystane promesy zwrócić do WPA i wnioskować o wydanie nowych na nowy numer dowodu, oczywiście każda sztuka nowej promesy 17 zł.

Podsumowanie:

 •  – pozwolenie wydaje się zdrowej, praworządnej osobie, która poda ważną przyczynę posiadania broni

 • – ważna przyczyna to między innymi czynny udział w strzelectwie sportowym w ramach klubu lub organizacji zrzeszonej w PZSS

 • – pozwolenie wydawane jest osobom, które zdały egzamin przed komisją policji (kolekcjonerzy) lub posiadającą Patent Strzelecki potwierdzający zdany egzamin przed komisją PZSS (sportowcy)
 • – należy posiadać ważną licencję zawodnika strzelectwa sportowego, zatem w jednym roku kalendarzowym wykonać minimum 4 starty w głównej kategorii broni oraz po 2 starty w pozostałych kategoriach (na przykład 4x pistolet + 2 x karabin + 2 x strzelba)
 • – co roku należy wnioskować o przedłużenie licencji zawodnika na rok kolejny, aby nie nastąpiło wygaśnięcie licencji i tym samym cofnięcie pozwolenia na broń, jest to koszt 50 zł na PZSS i 20 zł na ŚZSS + koszty zawodów
 • – po otrzymaniu patentu, licencji zawodnika, wykonujemy badania lekarskie i testy psychologiczne – otrzymujemy orzeczenia o braku przeciwwskazań, które dołączamy do wniosku o wydanie pozwolenia
 • – opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 242 zł dołączamy do wniosku
 • – wniosek wraz z załącznikami składamy w Wydziale Postępowań Administracyjnych Wojewódzkiej Komendy Policji
 • – po złożeniu wniosku odwiedza nas dzielnicowy w ramach procedury wywiadu środowiskowego (może on też wypytać naszych sąsiadów o nasze stosunki sąsiedzkie) i po ok. 4 tygodniach otrzymujemy decyzję administracyjną. 
  Jeżeli decyzja jest pozytywna to stawiamy się po odbiór pozwolenia na broń oraz wnioskujemy o promesy. 
  Jeżeli decyzja będzie inna, stosujemy się do wezwania do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia innych powodów.

Zestaw dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku:

 • – wniosek o wydanie pozwolenia, do pobrania ze strony www WPA Katowice lub klubu Expert LOK Jaworzno
 • – potwierdzenie bycia członkiem klubu strzeleckiego (wydaje klub)
 • – orzeczenie psychologa
 • – orzeczenie lekarza orzecznika (oparte na ewentualnych dodatkowych konsultacjach psychiatrycznych, kardiologicznych, okulistycznych, neurologicznych itp.)
 • – potwierdzenie przelewu opłaty skarbowej 242 zł
 • – notarialnie poświadczona kopia Patentu (lub ksero i oryginał do wglądu dla urzędnika)
 • – notarialnie poświadczona kopia Licencji (lub ksero i oryginał do wglądu dla urzędnika)
 • – komunikaty startów w zawodach
 • 2 x Fotografia bez nakrycia głowy 3×4 cm

Na koniec warto dodać kilka pobocznych wątków.

Dopuszczenie do broni
Warto razem z wnioskiem starać się o tzw. „dopuszczenie do broni”, ponieważ do tej procedury również ważne są badania lekarskie i psychologiczne 3 miesiące, warto połączyć je z wnioskiem o pozwolenie na broń palną.
Dopuszczenie pozwala na używanie broni obiektowej, wydanej na świadectwo broni. 
Brzmi zawile, więc wyjaśnię krótko i zwięźle na przykładzie. 
Klub posiada broń zakupioną dla potrzeb klubu. 
Do broni wydane zostało świadectwo broni (taki swoisty „dowód rejestracyjny”). 
Posługiwać się nią mogą wyłącznie osoby, które zostały „dopuszczone do broni”, czyli prześwietlone przez Policję i będące zawodnikami licencjonowanymi lub zatrudnionymi w obiekcie pracownikami (np. magazynier czy kierownik strzelnicy/ośrodka szkoleniowego). 
Takie osoby mogą tę broń wydawać z magazynu i zabierać w podróż na zawody lub do domu w celu konserwacji. 
Każda inna osoba, nawet z pozwoleniem osobistym, nie ma prawa zabrać z magazynu broni obiektowej. 
Jeżeli zatem będziesz chciał trenować i brać udział w zawodach w innym klubie, będziesz musiał albo kupić własną broń na każdą dyscyplinę, albo pożyczyć od kolegi w ramach procedury użyczenia broni, albo… 
Jeżeli otrzymasz „dopuszczenie do broni”, będziesz mógł pożyczyć broń z klubu, zabrać do domu, pojechać z nią na zawody do innego miasta i zwrócić potem do magazynu broni. 
Będziesz mógł również pomagać w organizowanych zawodach opiekując się bronią i amunicją klubową, zgodnie z poleceniami magazyniera/organizatora oraz prowadzić strzelanie/treningi (jeżeli masz uprawnienia prowadzącego strzelanie) na strzelnicy z bronią klubową.
Aby otrzymać dopuszczenie nalezy w WPA złożyć wniosek o dopuszczenie do broni wydanej na świadectwo boni i wpłacić 10 zł na konto Urzędu Miasta Katowice (tego gdzie starasz się o pozwolenie/dopuszczenie).

Europejska Karta Broni

Jest to dokument wydawany dla konkretnego egzemplarza broni palnej na potrzeby transportu poza granicę kraju w ramach UE. 
Jeżeli chcesz ze swoją bronią przekroczyć granicę Polski, na przykład żeby wziąć udział w zawodach strzeleckich w innym kraju, potrzebujesz wyrobić sobie Europejską Kartę Broni. 
Pozwala ona na swobodne podróżowanie z bronią w dowolnym kraju UE, spełniając oczywiście przepisy miejscowe. 
Warto doczytać jak wyglądają przepisy wewnętrzne kraju do którego podróżujesz, bo może się okazać, że zabronione jest noszenie broni nawet z pozwoleniem, a udając się na zawody masz obowiązek zaraz po przekroczeniu granicy tego państwa natychmiast udać się do magazynu broni w miejscu odbywania zawodów, aby złożyć w bezpiecznym miejscu broń i amunicję. 
Jeden z trenerów opowiadał przypadek, kiedy policja lokalna przyjechała w przeddzień zawodów wieczorem sprawdzić kto zdał broń i zorganizowała naloty na hotele, w których zatrzymali się zawodnicy, żeby sprawdzić czy ktoś niezgodnie z prawem przetrzymuje broń i amunicję w hotelu….była poważna afera… i nie, nie było to w Polsce 🙂

Uprawnienia Prowadzącego Strzelanie

Według interpretacji PZSS są to uprawnienia pozwalające na samodzielne strzelanie na strzelnicy oraz na prowadzenie strzelania na strzelnicy innych osób pod naszym nadzorem. 
O tych uprawnieniach mówi też Rozporządzenie MSWiA dot. Wzorcowego Regulaminu Strzelnic.
Nie są one równoznaczne z uprawnieniami instruktora strzelectwa (tzn. aby instruktor mógł samodzielnie prowadzić zajęcia na strzelnicy – musi posiadać również uprawnienia prowadzącego strzelanie), ale dzięki temu dokumentowi mówiąc najprościej, możemy zabrać swoją broń wydaną na pozwolenie do celów sportowych i zaprosić kolegę na strzelnicę. 
Pod naszym nadzorem z naszej broni osoba ta wykonuje strzelanie, my oczywiście ponosimy wszelką odpowiedzialność za tę osobę i za jej bezpieczeństwo. 
W ramach 16 godzinnego kursu mamy kilka wykładów na temat dyscyplin sportu strzeleckiego, powtórka z przepisów dot. broni palnej, które były obowiązkowe do patentu oraz blok pierwszej pomocy medycznej. 
Kurs odbywa się 2-3 razy w roku zgodnie ze zgłaszanym do ŚZSS zapotrzebowaniem. 
Im więcej zgłoszeń i ponagleń ze strony zainteresowanych, tym szybciej zostanie zorganizowany kurs.
Koszt – 250 zł
Uprawnienia prowadzącego strzelanie otrzymuje się również po odbyciu kursu instruktora strzelectwa bez konieczności robienia tego 16 godzinnego szkolenia weekendowego, pod warunkiem, że w programie kursu instruktorskiego przerobiony był materiał wykładany na zajęciach kursu prowadzącego strzelanie, a sam kurs instruktorski był zgłoszony i zatwierdzony przez PZSS.

Instruktor Strzelectwa Sportowego

Instruktor strzelectwa to osoba, która przeszła odpowiednie przeszkolenie zaawansowane, posiada doświadczenie w sporcie strzeleckim i wystąpi do PZSS o wydanie legitymacji poświadczającej zdobycie takich umiejętności po zdaniu egzaminu.
Różnica pomiędzy prowadzącym strzelanie a instruktorem jest znacząca. 
Instruktor odbywa zaawansowany kurs, trwający ok 160 godzin wykładów oraz zajęć praktycznych, zajęcia podzielone są na różne bloki dyscyplin, tematy omawiane są bardzo szczegółowo. 
Instruktor musi posiadać wiedzę praktyczną oraz teoretyczną z zakresu regulaminów poszczególnych dyscyplin strzelectwa, a jak wiadomo wszystkie dyscypliny różnią się od siebie dość znacznie, trzeba ogarnąć dużo szczegółów (na przykład czy można oprzeć broń na stoliku – w której konkurencji można, a w której nie, jakie są postawy gotowości i postawa strzelania, jakie okulary i przesłony są dozwolone, jaki rodzaj broni i akesoriów jest dopuszczony w każdej z dyscyplin itd…)
Kurs kosztuje ok. 1000zł i trwa najczęściej kilka tygodni (zjazdy weekendowe).
Po uzyskaniu tytułu instruktora można starać się o wydanie pozwolenia na broń do celów szkoleniowych, prowadzić firmę zajmującą się szkoleniem osób pracujących z bronią palną (na przykład agentów ochrony) oraz wystąpić z wnioskiem o zakup broni do celów szkoleniowych. Jako zawodnicy sportowi nie otrzymamy na przykład pozwolenia na pistolety maszynowe i karabinki samoczynne, natomiast pozwolenie wydane do celu szkoleniowego już obejmuje te kategorie.
Dlatego jeżeli chcesz „na całego” zajmować się wszystkimi dyscyplinami i mieć dostęp do wszystkich możliwych rodzajów broni, najlepszą drogą będzie zostanie zawodnikiem klubu strzeleckiego i uzyskanie tytułu instruktora strzelectwa wraz z uprawnieniami prowadzącego strzelanie.

Broń sportowa pneumatyczna

Chociaż broń penumatyczna miotająca pociski z siłą powyżej 17 J nie wymaga pozwolenia, wymagana jest rejestracja każdej zakupionej sztuki takiej broni. 
Rejestruje się ją u Komendanta Powiatowego Policji, wnioskując o wydanie Karty Rejestracyjnej Broni Pneumatycznej.
Rejestracja może być dokonana na wniosek osób powyżej 18 roku życia, po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do posiadania broni pneumatycznej oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
Jeżeli zatem zamierzasz brać udział w dyscyplinach sportowych pneumatycznych, warto wykorzystać ważność badań wykonanych na potrzeby pozwolenia na broń i nabyć w ciągu 3 miesięcy sztukę broni pneumatycznej o energii miotającej pociskiem powyżej 17J, żeby mieć taką decyzję administracyjną zatwierdzoną bez dodatkowych kosztów, a ważność samej karty broni jest bezterminowa. 
Każdorazowa zamiana/kupno broni pneumatycznej wymusza wykonanie badań psychologicznych i lekarskich (400 zł).
Ciekawostką jest, że broń palną bojową wydaną w ramach pozwolenia posiada się, można zbywać i nabywać kolejne egzemplarze bez potrzeby każdorazowego poddawania się badaniom, a w przypadku broni pneumatycznej za każdym razem obowiązują badania i świadectwo niekaralności.

Przechowywanie Broni Palnej i Amunicji

Na zakończenie pochylmy się nad tematem przechowywania broni palnej i amunicji do tej broni.
Przepisy zawarte w „Rozporządzeniu MSW w sprawie przechowywania, noszenia i ewidencjonowania broni i amunicji” wymagają od nas przechowywanie jej w sejfach lub szafach z certyfikatem bezpieczeństwa minimum w klasie S1, zgodne z normą PN-EN – 14450, w sposób uniemożliwiającym dostęp do niej osób nieuprawnionych (również nieuprawnionych członków naszej rodziny).
Certyfikat nadaje Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, występuje o niego producent szafy w momencie wypuszczania danego modelu na rynek i ten certyfikat obowiązuje do momentu uszkodzenia szafy (np. zużycia mechanicznego lub włamania) lub dokonania w niej niecertyfikowanych zmian konstrukcyjnych na własna rękę. Nawet otwory w ścianach szafy muszą być konsultowane z producentem, który poda wytyczne gdzie i jakiej wielkości można zrobić, aby nie utracić certyfikatu.
Nas jako użytkowników interesuje wyłącznie czy sejf/szafa posiada tabliczkę i certyfikat S1 w momencie zakupu. 
Jeżeli będziesz kupował używana szafę, ważne aby certyfikat był ważny w momencie zakupu przez naszego kontrahenta tej szafy i żeby szafa nie nosiła śladów samodzielnych przeróbek konstrukcyjnych.


Wybierając szafę warto zakupić największą i najlepiej wyposażona na jaką nas stać. 
Jeden z internautów sugerował kupić szafę na taką ilość broni, jaką ilość otrzymamy promesy, arsenał rośnie w siłę szybciej niż zakładamy na początku 🙂
Kiedy robiłem rozeznanie u producentów pod koniec 2017 roku okazało się, że w związku z ogromnym rozwojem strzelectwa w Polsce w ostatnich dwóch latach, a tym samym ilością zamówień na szafy S1, czas oczekiwania może wynosić nawet 2-3 miesiące…
Warto kupić największą na jaką możemy sobie pozwolić, ponieważ zakup amunicji w cenach hurtowych, często w trakcie chwilowej promocji, wiąże się z kupowaniem jej w bardzo dużych ilościach (co najmniej 1000 sztuk, a czasami nawet 10.000 sztuk), co jest niezmiernie uciążliwe w przechowywaniu kiedy mamy małą szafę z małymi półeczkami. 
Wielka szafa, nawet większa od naszych bieżących potrzeb pozwoli nam na zakup hurtowych ilości w hurtowych cenach, dzięki czemu z roku na rok odzyskamy sporą część naszej pierwotnej inwestycji na różnicy w cenie amunicji.
Druga rzecz na którą warto zwrócić uwagę to głębokość szafy.
Jeżeli zamierzamy uprawiać strzelectwo długodystansowe i będziemy chcieli przechowywać broń długą z zamontowanymi na niej przyrządami optycznymi, głębokość szafy nie powinna być mniejsza niż 400 mm, albo taka jaką wymusza na nas wymiar broni.

Zamki do szaf dostępne są najczęściej w 3 wariantach – klucz, zamek szyfrowy lub zamek elektroniczny. 
Z komentarzy kolegów na forach wynika, ze każdy ma osobiste preferencje, zatem wybór należy do Ciebie.

Zamek elektroniczny – szybkość i wygoda, bardzo dużo osób poleca to rozwiązanie, sporo osób przeszło z klucza na elektroniczny przy zakupie drugiej szafy i są bardzo zadowoleni. 
Nie używamy kluczy, nie musimy pamiętać o ich noszeniu lub chowaniu w bezpiecznym miejscu przed ewentualnym dostępem osób niepowołanych. 
Działa na baterię, którą wymienia się profilaktycznie raz w roku, ale nawet w momencie jej rozładowania czy uszkodzenia, można z zewnątrz szafy podać napięcie i otworzyć drzwi po wpisaniu kodu (zaciski awaryjne na baterię lub zaciski do podania napięcia na zamek, zależnie od producenta zamku).

Zamek kluczowy – najtańszy, najpewniejszy mechanicznie, najtrwalszy. 
Jako, że najmniej elementów może ulec uszkodzeniu (jakość elektroniki w dzisiejszych czasach pozostawia wiele do życzenia) jest to na pewno najpewniejszy sposób otwierania szafy. 
Tematem, z którym trzeba się zmierzyć jest klucz. 
Niektórzy polecają mieć go zawsze przy sobie, aby na przykład w razie włamania pod naszą nieobecność nie pozwolić osobom nieuprawnionym na dostęp do szafy.
Jeżeli mamy małe dzieci w domu, klucz musi być zawsze w takim miejscu, aby nie mogły zabrać go nasze pociechy i wedrzeć się w poszukiwaniu „skarbów taty/mamy”.

Zamek szyfrowy – pamiętamy go z filmów z cyklu „Gang Olsena”. 
Jest to manualny regulator, w którym trzeba ustawić określoną wartość cyfrową w określonej kolejności, aby zamek został odryglowany. 
Najbardziej uciążliwy dla energicznych osób, które chcą szybko dostać się do szafy, ale (wątek humorystyczny) najbezpieczniejszy dla właściciela po spożyciu dużej ilości alkoholu 🙂

Wybierz co najbardziej odpowiada Twoim oczekiwaniom.


Pamiętaj, że szafa jest bardzo ciężka, przy modelach na 6 sztuk broni długiej waży ok 100 -150 kg, a czasami nawet więcej. 
Jeżeli nie chcesz uszkodzić wszystkich ścian i mebli po drodze z ciężarówki w miejsce jej zamontowania, warto wynająć profesjonalną ekipę zajmującą się przeprowadzkami i dysponującą odpowiednim sprzętem (pasy, wózki schodowe itd.). 
Samodzielne wniesienie nierozbieralnej szafy ważącej 135 kg na 4 piętro może zakończyć się wizytą w szpitalu z uszkodzonym kręgosłupem i przerwaniem Twojej kariery strzeleckiej na wiele miesięcy.

Koszty uzyskania pozwolenia na broń palną.

Koszty pozwolenia na broń palną:

 • – wpisowe do klubu – 300 zł
 • – składka roczna członka klubu – 360 zł
 • – koszt egzaminu na patent – 460 zł
 • – koszt badania lekarskiego do patentu – 50 zł
 • – wydanie licencji zawodnika – 50 zł PZSS + 20 zł ŚZSS
 • – badania lekarskie do pozwolenia –  484 zł (200 psycholog, 284 psychiatra, orzecznik, okulista, EKG)
 • – notarialne potwierdzenie kserokopii patentu i licencji – 15 zł (dwie kartki A4)
 • – Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia – 242 zł Urząd Miasta Katowice
 • – Opłata za wydanie decyzji dopuszczenia do broni palnej – 10 zł
 • – Zdjęcia 3×4 cm (4 sztuki express) – 25 zł
 • – Promesy – 17 zł x 8 sztuk = 136 zł
 • RAZEM : ok. 2000 zł (zależnie ile promes, ile kosztowały badania itd…)

Dalsze koszty oraz koszty „utrzymania pozwolenia” :

 • – szafa na broń (średnio 1000 – 2000 zł)
 • – co roku odnowienie licencji zawodnika 50 zł PZSS + 20 zł ŚZSS
 • – składka roczna zawodnika klubu – 360 zł

  – koszty startów w zawodach – 10 zł od konkurencji (minimum 8x10zł = 80 zł rocznie)
 • – koszty zakupu broni, koszty amunicji na treningi i zawody = XYZ zł
 • – Europejska Karta Broni – 105 zł (jeżeli chcesz wyjechać za granicę z bronią w ramach UE)
 • – za kupno broni używanej powyżej 1000zł – opłata w Urzędzie Skarbowym na podstawie umowy kupna-sprzedaży
 • – Kurs Prowadzącego Strzelanie – 250 zł
 • – Kurs Instruktora Strzelectwa – ok. 1000 zł

POWODZENIA !

Łukasz Sitek – tekst

Grzegorz Rzeszowski – redakcja merytoryczna