Opłaty i składki

Składki członkowskie oraz opłaty

 

  • Skladka członkowska wynosi 360 PLN.
  • Składka wpłacana jest jednorazowo wraz z opłatą za wydanie licencji zawodniczej w kwocie 430 PLN . Termin w/w wpłat to 31 grudnia kończącego się roku.
  • Regulamin Składek Członkowskich
  • Nowi członkowie opłacają składki jednorazowo i proporcjonalnie do pozostałych miesięcy danego roku.
  • Opłata wpisowa dla nowych członków wynosi 300 PLN i jest płatna jednorazowo wraz z opłatą składek członkowskich.
  • Opłacając składki członkowskie lub wpisowe prosimy w tytule wpłaty podać swoje imię i nazwisko oraz cel wpłaty, (opłata wpisowa lub składka członkowska)
  • Opłaty prosimy wpłacać na niżej podany numer rachunku:

          Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6074 1111 0010 7183 6976

WAŻNE!!!

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacać można wyłącznie na podany powyżej numer rachunku bankowego klubu.

Za wpłaty dokonywane w inny sposób , klub nie ponosi odpowiedzialności!