26sty

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS

SĘDZIA STRZELECTWA SPORTOWEGO PZSS


ZAPRASZAMY w dniach 3 (godz. 16.00) i 4 lutego 2023 r. na kurs

SĘDZIEGO STRZELECTWA SPORTOWEGO 


Celem kursu jest uzyskanie uprawnień do sędziowania zawodów strzeleckich w dyscyplinach:
- karabin
- pistolet
- strzelba


Szkolenie prowadzi:
Sędzia klasy międzynarodowej – Krzysztof Rymski
Licencje sędziowskie przyznaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego (PZSS) 
Do kursu może przystąpić osoba pełnoletnia, która nie była karana prawomocnym 
orzeczeniem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
Koszt kursu 300 pln - zapisy na miejscu.


Miejsce kursu: STRZELNICA FAMILY RESORT & SPA
Lubliniecka 9
42-713 Kochcice Polska