17lut

Kurs prowadzącego strzelanie

PROWADZĄCY STRZELANIE"

wg regulaminu uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie zatwierdzonego przez Zarząd PZSS w dniu 23 listopada 2022r.tj. (24 godziny dydaktyczne.)

W/w regulamin dostępny na stronie www.pzss.org.pl

Termin: 31.03-2.04.2023r. (w piątek początek zajęć o godzinie 16.00. )

Miejsce: Zabrze

Program: Zajęcia poprowadzą wykładowcy zaakceptowani przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Poziom merytoryczny i organizacyjny zapewnia Towarzystwo Sportowe TEMIDA

 

Zapisy: Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) ukończyła 21 lat;
b) odbyła co najmniej 24- godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz
udzielania pomocy przedlekarskiej zgodne programem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego
c) i posiada:
- patent strzelecki lub
- pozwolenie na broń lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję trenera lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję sędziago lub
- dopuszczenie do posiadania broni i licencję zawodnika
d) osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. C, może otrzymać uprawnienie
prowadzącego strzelanie jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną
broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej
do posiadania broni. Dopuszcza się zaświadczenie o wykonywaniu obowiązków zawodowych z bronią służbową.

-Zapisy przyjmowane są na adres bzyla@wp.pl (Bohdan Żyła) najpóźniej do dnia 29.03.2023r. Informacje dodatkowe tel. 502 324 200

-Po zakwalifikowaniu na kurs osoba otrzyma dalsze informacje i program zajęć

-Ilość miejsc ograniczona do 25 osób.

Koszt: -koszt kursu 750zł.W ramach tej opłaty absolwenci otrzymują legitymację wydaną przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego w Warszawie , strzelanie z broni małokalibrowej oraz bufet.

-Wystawiamy rachunki

-Opłaty należy wnosić po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs najpóźniej do dnia 31.03.2023r. przelewem na konto:

 

Ośrodek Szkoleniowy TEMIDA Zabrze

24 1020 2401 0000 0702 0171 8626