Opłaty członkowskie

Składki członkowskie oraz opłaty

 

  • Składka członkowska za cały 2019 rok wynosi 360 PLN. Składka wpłacana jest jednorazowo do dnia 31 stycznia 2019 roku.
  • Opłata wpisowa dla nowych czlonków wynosi 300 PLN i jest płatna jednorazowo.
  • Opłacajac skladki członkowskie lub wpisowe prosimy w tytule wpłaty podać swoje imię i nazwisko oraz cel wpłaty, (opłata wpisowa lub składka członkowska)
  • Opłaty prosimy wpłacać na niżej podany numer rachunku:

          Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6074 1111 0010 7183 6976

WAŻNE!!!

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacać można wyłącznie na podany powyżej numer rachunku bankowego klubu.

Za wpłaty dokonywane w inny sposób , klub nie ponosi odpowiedzialności!

          
         

składki oraz wpisowe można wpłacać tylko i wyłącznie przelewem na konto.

Deklaracje Członkowskie

 

  • Prosimy o pobranie deklaracji członkowskiej tutaj ,czytelne wypełnienie wszystkich pół (aktywny pdf), wydrukowanie i podpisanie. Deklaracje do wstępnej weryfikacji przez zarząd klubu przyjmujemy wyłącznie w formie papierowej od poniedziałku do piątku od godz. 10.00-17.00, na strzelnicy "HUBERTECH", w Jaworznie przy ul. Energetyków 2A !