Opłaty i składki

Składki członkowskie oraz opłaty

  • Składka członkowska wynosi 360 PLN. Składka wpłacana jest jednorazowo do dnia 31 stycznia danego roku.
  • Op?ata wpisowa dla nowych czlonków wynosi 300 PLN i jest płatna jednorazowo.
  • Opłacając składki członkowskie lub wpisowe prosimy w tytule wpłaty poda? swoje imię i nazwisko oraz cel wpłaty, (opłata wpisowa lub składka członkowska)
  • Opłaty prosimy wpłacać na niżej podany numer rachunku:

          Bank Polska Kasa Opieki S.A. 15 1240 6074 1111 0010 7183 6976

WA?NE!!!

Składki członkowskie oraz wpisowe wpłacać można wyłącznie na podany powyżej numer rachunku bankowego klubu.

Za wpłaty dokonywane w inny sposób , klub nie ponosi odpowiedzialności!