Sticky
Sekcja Statyczna

Informacja!

Wtorek 02.10.2018 - Kierownik Sekcji statycznej - kolega Tomasz Cierpica zaprasza na trening.

Rodzaj broni: Strzelba

Miejsce: Strzelnica Miejska ul.Szczakowska 83A.

Godzina rozpocz?cia: 16:30.

Maksymalna ilo?? miejsc: 8  - decyduje kolejno?? zg?osze?.

Ilo?? amunicji 50 szt. , cena za 1 szt 2 z?.
Osoby z w?asn? broni? , op?ata 20 z?.
Zg?oszenia na maila: statyczna@expert.jaworzno.pl