Download
Użyj filtrów po prawej, aby zawęzić zakres poszukiwań. Kategoria:

Przeszukaj download:

Nazwa Data Autor Wersja Pobrań Komentarzy Ocen
Akty Prawne
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r o broni i amunicji 20.12.15 admin -- 451 0 --
Ustawa
Rozporządzenie MSWiA z dnia 26 sirpnia 2014r. 20.12.15 admin -- 432 0 --
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie 20.12.15 admin -- 313 0 --
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. 03.02.16 admin -- 534 0 --
w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni,
legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni
Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2014 r. 26.01.17 admin -- 349 0 --
Przechowywanianoszenia_oraz_ewidencjonowania_broni_i_amunicji
Regulaminy
Ogolne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie 20.12.15 admin -- 291 0 --
Ogolne zasady bezpieczeństwa w strzelectwie
Statut LOK 02.03.16 admin -- 430 0 --
UCHWAŁA Nr 2/2011
XIV Krajowego Zjazdu Delegatów Ligi Obrony Kraju
z dnia 06.05.2011 roku
Regulamin Klubu "EXPERT" 02.03.16 admin -- 650 0 --
Regulamin Klubu Strzeleckiego EXPERT LOK Jaworzno
Regulamin opłacania składek 02.03.16 admin -- 368 0 --
Regulamin opłacania składek członkowskich Klubu EXPERT LOK Jaworzno
Wnioski
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej 20.12.15 admin -- 370 0 --
Wniosek o wydanie licencji zawodniczej
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej 20.12.15 admin -- 394 0 --
Wniosek o przedłużenie licencji zawodniczej
Wniosek o wydanie patentu 20.12.15 admin -- 319 0 --
Wniosek o wydanie patentu
Zgoda na udział dziecka w zajęciach 25.08.16 admin -- 330 0 --
Zgoda na udział dziecka w zajęciach-druk do pobrania
Deklaracja członkowska - druk aktywny 13.10.16 admin -- 781 0 --
Aktywny druk deklaracji członkowskiej
Karta zgłoszenia zmiany klubu 26.03.18 admin -- 143 0 --
Karta zgłoszenia zmiany klubu
 
Statystyka Łącznie plików: 15
Łączna liczba pobrań: 6155
Najpopularniejszy plik: Deklaracja członkowska - druk aktywny [ 781 ]
Najnowszy plik: Karta zgłoszenia zmiany klubu [ 143 ]